Liwocz

Na terenie Jabłonicy znajduje się las obejmujący górę Liwocz – najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, wznoszące się na 562 m n.p.m. Ze względu na walory przyrodnicze w roku 2004 utworzony został rezerwat przyrody "Liwocz" wchodzący w skład Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Utworzony został tutaj także specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000. Z Jabłonicy wiedzie pieszy zielony szlak turystyczny na górę Liwocz, na szczycie którego znajduje się 23 metrowa wieża z platforma widokową, z której można podziwiać pasma Pogórza i Beskid Niski, a przy dobrej przejrzystości powietrza Tatry i Bieszczady. Na szczycie wieży znajduje się 18 metrowy krzyż. U stóp wieży króluje duży pomnik Jana Pawła II, a także Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju. Znajduje się tam cudowna figura Maryi i obraz Jezusa. Obok stoi naturalnych rozmiarów całoroczna szopka.

Widok na Liwocz

Środowisko przyrodnicze

Jabłonica położona jest na wysokości ok. 305 m n.p.m. na zboczach wzniesień rozciągających się od strony południowej i północnej. W budowie geologicznej wyróżniają się dwie odrębne serie geologiczne – sfałdowany flisz i pokrywa czwartorzędowa. Obszar ten zbudowany jest głównie z piaskowców i zlepieńców. Występują tu wychodnie skalne, czyli miejsca w terenie, w którym skała wychodzi na powierzchnię ziemi.
Wysokość nad poziomem morza powoduje, że klimat jest tu zbliżony do tego jaki panuje w górach i kształtowany jest przez napływające z zachodu wilgotne masy powietrza polarno-morskiego. Cyrkulacja ta przeważa wiosną, latem i jesienią, natomiast zimą zdarzają się napływy kontynentalnych mas powietrza ze wschodu. Przeważają tu wiatry zachodnie, północno-zachodnie i południowo-zachodnie. Średnia roczna temperatura wynosi +7,4 ° C, a średnie opady roczne 700-800 mm. Największa liczba opadów przypada w lipcu, a najmniejsza w styczniu. Wody opadowe powodują, że z okolicznych wzniesień spływają liczne potoki. Przez Jabłonicę płynie potok o nazwie Czermianka.

 

Jabłonica - moje miejsce na Ziemi

Jabłonica to piękna, malownicza miejscowość położona w kotlinie między wzniesieniami, przez którą ze wschodu na zachód przepływa rzeczka. Nasza wieś ma powierzchnię 612 ha i zamieszkuje ją ok. 800 mieszkańców. Jabłonica dzieli się na przysiółki: Góry, Zadębina, Bąkówki, Wieś Dół, Wieś Góra. Nasza miejscowość leży w województwie podkarpackim, niedaleko miasta powiatowego Jasła, w gminie Skołyszyn. Jabłonica usytuowana jest na południowym stoku lesistego zbocza góry Liwocz (562 m n. p. m.). Stąd wiedzie "zielony szlak" na szczyt góry, gdzie znajduje się wieża widokowa z krzyżem oraz kaplicą. Z wieży roztacza się wspaniały widok na okolice.

Strona wykonana na zajęciach Klubu Młodego Informatyka w ramach projektu "Plan Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Jabłonicy"

unia