4 listopada 2020

Zastępstwo dla klasy 4 od godz. 8:40 za język polski poprowadzi Pani Urszula Okarmus-Piecha.

Zastępstwo dla klasy 8 od godz. 10:35 za WOS  poprowadzi Pan Artur Gruszka.

Prosimy o przyjęcie zaproszeń do tych lekcji.

Lekcja wychowawcza w kl. 4 o godz. 11:35 nie odbędzie się. 

Zajęcia z języka polskiego w kl. 8 o godz. 14:20 nie odbędą się. 

3 listopada 2020

Zastępstwo dla klasy 4 za język polski poprowadzi Pani Urszula Okarmus-Piecha. Uwaga! Lekcja ta zostaje przesunięta z lekcji 5 (11:35) na lekcję 1 o godz. 7:45.  Na lekcji piątej uczniowie będą mieli przerwę w nauce, aby odpocząć od pracy przed ekranami komputerowymi. Prosimy o zalogowanie się do tej lekcji korzystając ze znanego klasie linku do zastępstwa z Panią Urszulą.

2 listopada 2020

Zastępstwo dla klasy 4 od godz. 7:45 za język polski poprowadzi Pan Artur Gruszka. Prosimy o przyjęcie zaproszeń do tej lekcji.

Lekcja WOS o godz. 11:35 w klasie 8 nie odbędzie się.

30 października 2020

Zastępstwo dla klasy 4 od godz. 9:35 za język polski poprowadzi Pan Artur Gruszka. Prosimy o przyjęcie zaproszeń do tej lekcji.

Lekcja języka polskiego o godz. 11:35 w klasie 4 nie odbędzie się.

28 października 2020

Zastępstwo dla klasy 4 od godz. 8:40 za język polski poprowadzi Pani Urszula Okarmus-Piecha.

Zastępstwo dla klasy 8 od godz. 10:35 za WOS  poprowadzi Pan Artur Gruszka.

Prosimy o przyjęcie zaproszeń do tych lekcji.

Strona wykonana na zajęciach Klubu Młodego Informatyka w ramach projektu "Plan Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Jabłonicy"

unia